Tokarske usluge i izrada hidrauličnih cijevi

Odluku možete pogledati ovdje.