JKP "KOMRAD" d.o.o. BIhać

Aktuelnosti

Sretna nova 2021. godina!

Obavijest o novoj web stranici

Obavijesti o ukopima

Badnjević Fatime

Hadžić Arifa

Vojić Redžep

Bašanović Melko

Hromadžić Hasan-Hanje

Vajzović Sabiha

Hadžiabdić Senad

Milka Grcić

U kojoj mjeri ste zadovoljni sa redovnim odvozom otpada u vašoj MZ?

U kojoj mjeri ste zadovoljni sa radom naših administrativnih službi?

U kojoj mjeri ste zadovoljni sa održavanjem javne rasvjete?

Na koji način bi željeli da odvajate otpad u vašem domaćinstvu?