JKP "KOMRAD" d.o.o. BIhać

Aktuelnosti

1. Maj

Konkurs

8. Mart

1. mart, Dan nezavisnosti BiH

Sretna nova 2021. godina!

Obavijest o novoj web stranici

Obavijesti o ukopima

Tutić Selma

Nuhanović Beba

Ćehić Rašid

Vesna Kršo

Hotović Selim

Musić Elma

Mušić Uzeir

Bašić Esad

U kojoj mjeri ste zadovoljni sa redovnim odvozom otpada u vašoj MZ?

U kojoj mjeri ste zadovoljni sa radom naših administrativnih službi?

U kojoj mjeri ste zadovoljni sa održavanjem javne rasvjete?

Na koji način bi željeli da odvajate otpad u vašem domaćinstvu?