JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać

Izjava za slanje računa e-mailom (pravna lica)

Zahtjev za prijavu korisnika usluge odvoza smeća

Zahtjev za sklapanje i produženje ugovora o tranzitu

Aktuelnosti

8. Mart

Krupni otpad

Nova Godina 2023

E-Vinjete 2023

Konkurs

Obavijesti o ukopima

Midžić Šemsa

Keškić Huse

Raković Mirsad

Bajrektarević Asija

Ismeta Pečenković

Skalić Zlate

Brkić Ismet, prof.

Mehtić Ediba

U kojoj ste mjeri zadovoljni uslugom odvoza komunalnog otpada?*

U kojoj ste mjeri zadovoljni sa dosadašnjim radom PJ "Reciklaža"?*

U kojoj ste mjeri zadovoljni uslugom parkirališta?*

U kojoj ste mjeri zadovoljni sa čišćenjem i održavanjem javnih prostora?*

U kojoj ste mjeri zadovoljni sa uslugom javne rasvjete?*

U kojoj ste mjeri zadovoljni uvjetima u kojima posluju tržnica i pijaca?*

U kojoj ste mjeri zadovoljni sa kvalitetom pogrebnih usluga?*

Pričekajte dok se glasovi učitaju...

This will close in 0 seconds