JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać kroz svoju PJ “Javna rasvjeta” vrši održavanje javne rasvjete i dekorisanje na području Grada Bihaća.

Održavanje javne rasvjete i dekorisanje podrazumijeva:

  • Održavanje uređaja javne rasvjete kojom se osvjetljavaju prometne i druge javne površine.
  • Dekorisanje javnih površina i prostora povodom državnih i vjerskih praznika, održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, sajamskih i drugih manifestacija prigodnim ukrasnim rekvizitima.
  • Iznajmljivanje autokorpe po efektivnom satu svim zainteresiranim licima za obavljanje različitih vrsta poslova.

Za potrebe izvođenja radova, JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać obezbijedilo je mehanizaciju u vidu specijalnog vozila – autokorpe.

Na terenu je svakodnevno raspoređena mobilna ekipa, koja po nalogu JU “Zavod za prostorno uređenje” Bihać otklanja prijavljene kvarove.

Sve prijave kvarova na sistemu javne rasvjete na području Grada Bihaća moguće je izvršiti pozivom na broj telefona 037/226-407.

Usluge odvoza komunalnog otpada?*

Rad PJ "Raciklaža"?*

Uslugu parkirališta?*

Čišćenje i održavanje javnih prostora?*

Uslugu javne rasvjete?*

Uvjete poslovanja tržnice i pijace?*

Kvalitet pogrebnih usluga?*

Ostale - (administrativne) usluge JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać?*

Pričekajte dok se glasovi učitaju...

This will close in 0 seconds