O nama

Formiranje u Javno komunalno preduzeće ”KOMRAD” d.o.o. Bihać, nastalo je od Radne organizacije ”Komunalno” Bihać sa OOUR-a, ”Vodovod i kanalizacija” i OOUR-a ”Čistoća” Bihać, a na osnovu Odluke o osnivanju SO-e Bihać od 31.10.1989. godine. Odlukom o statusnoj promjeni JKP ”KOMRAD” Bihać Općinskog vijeća općine Bihać od 10.07.2003. godine u JKP ”KOMRAD” Bihać izvršena je statusna promjena podjelom na dva zasebna preduzeća, i to: – Javno komunalno preduzeće ”KOMRAD” i – Javno preduzeće ”Vodovod i kanalizacija”, te je izvršeno brisanje iz sudskog registra JKP ”KOMRAD” Bihać.

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću od 06.12.2005. godine u sudski registar je upisana promjena oblika, naziva i dopuna djelatnosti, te preduzeće nastavlja poslovanje pod nazivom Javno komunalno preduzeće ”KOMRAD” d.o.o. Bihać. Osnivač JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać je Gradsko vijeće grada Bihaća. JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać je registrovano u skladu sa propisima kod Kantonalnog suda u Bihaću sa izmjenama upisa kod Općinskog suda u Bihaću.

Misija

Zadovoljstvo potrošača kroz kontinuirano pružanje komunalnih usluga visokog kvaliteta po prihvatljivim cijenama. Zadovoljstvo zaposlenika pružanjem sigurne radne sredine te mogućnošću razvoja i napredovanja.

Vizija

Korist za preduzeće kroz ostvarivanje dobiti u cilju reinvestiranja u rast i razvoj preduzeća. Doprinos održivom razvoju kroz savjestan i odgovoran odnos prema životnoj sredini. Korist za lokalnu zajednicu kroz poštovanje poslovne etike i društvenih vrijednosti na svim područjima poslovanja.

Usluge odvoza komunalnog otpada?*

Rad PJ "Raciklaža"?*

Uslugu parkirališta?*

Čišćenje i održavanje javnih prostora?*

Uslugu javne rasvjete?*

Uvjete poslovanja tržnice i pijace?*

Kvalitet pogrebnih usluga?*

Ostale - (administrativne) usluge JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać?*

Pričekajte dok se glasovi učitaju...

This will close in 0 seconds