Uprava

Uprava predstavlja i zastupa Društvo prema trećim licima i odgovara za zakonitost poslovanja Društva, organizuje i vodi poslove Društva, izvještava Nadzorni odbor, izrađuje i nadzire realizaciju planova poslovanja, izrađuje i donosi provedbene propise za postupak nabavki, nadzire zaposlenike, zaključuje ugovore u ime Društva, te obavlja i druge poslove. Upravu čine generalni direktor, izvršni direktor za operativno – tehniče poslove i izvršni direktor za ekonomske i zajedničke poslove.

Generalni direktor

Mehura Selimović dipl. ing.

Email: mehura.selimovic@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-018

Izvršni direktor za operativno - tehničke poslove

ALMIR BUDIMLIĆ DIPL. OEC.

Email: almir.budimlic@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-020

Izvršni direktor za ekonomske i zajedničke poslove

Aida Zjakić dipl. pravnik

Email: aida.zjakic@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-015

Usluge odvoza komunalnog otpada?*

Rad PJ "Raciklaža"?*

Uslugu parkirališta?*

Čišćenje i održavanje javnih prostora?*

Uslugu javne rasvjete?*

Uvjete poslovanja tržnice i pijace?*

Kvalitet pogrebnih usluga?*

Ostale - (administrativne) usluge JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać?*

Pričekajte dok se glasovi učitaju...

This will close in 0 seconds