Uprava

Uprava predstavlja i zastupa Društvo prema trećim licima i odgovara za zakonitost poslovanja Društva, organizuje i vodi poslove Društva, izvještava Nadzorni odbor, izrađuje i nadzire realizaciju planova poslovanja, izrađuje i donosi provedbene propise za postupak nabavki, nadzire zaposlenike, zaključuje ugovore u ime Društva, te obavlja i druge poslove. Upravu čine generalni direktor, izvršni direktor za operativno – tehniče poslove i izvršni direktor za ekonomske i zajedničke poslove.

Generalni direktor

Mehura Selimović dipl. ing.

Email: mehura.selimovic@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-018

Izvršni direktor za operativno - tehničke poslove

Izet Seferagić dipl. pravnik bezbjednosti i kriminalistike

Email: izet.seferagic@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-020

Izvršni direktor za ekonomske i zajedničke poslove

Aida Zjakić dipl. pravnik

Email: aida.zjakic@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-015