Grad Bihać sa nepunih 60.000 stanovnika svakodnevno se susreće sa problemom oko odlaganja i daljeg zbrinjavanja krupnog otpada, nastalog u domaćinstvima, drugim stambenim jedinicama i pomoćnim objektima građana.

Da bi se izbjegli uočeni problemi, poteškoće i nedostaci preuzimanja, transporta i odlaganja krupnog otpada za Grad Bihać prikupljanje će biti realizirano na način da se u 5 gradskih mjesnih zajednica, zbog kolektivnog načina stanovanja, krupni otpad odlaže u kontejnere otvorenog tipa, V= 5 i 7 m3 a u preostalih 30 mjesnih zajednica krupni otpad odlaže na mjestu nastanka, tj. ispred vl. domaćinstva, u dane odvoza koji će biti utvrđeni dinamikom, a ista će činiti sastavni dio ovog Plana.

Slijedom navedenog, krupnim otpadom koji može biti odložen u kontejnere otvorenog tipa, i pored svojih domaćinstava smatra se:

 • pokućstvo i kućanski aparati,
 • sanitarna oprema i uređaji,
 • kartonska i ostala ambalaža u presanom stanju,
 • građevinska stolarija u dijelovima,
 • sve vrste namještaja u dijelovima – rastavljeno,
 • razna ambalaža i druge posude,
 • auto gume u godišnjoj količini od 4 komada.

Krupnim otpadom smatraju se i druge stvari i predmeti, kao što su: veće količine biološkog otpada, ostatci drveća, grana, lišća, trave i slično, a koje će korisnik komunalne usluge moći vlastitim prevozom dovesti i deponirati na lokaciju koju odredi davalac usluge, s ciljem daljeg tretiranja.

Također, otpaci građevinskog materijala, šuta, šljaka i drugi građevinski otpad, ne odlažu se u otvorene kontejnere za krupni otpad ili pored domaćinstava, već se po dogovoru sa davaocem usluge isti deponuje na Gradsko odlagalište otpada (Deponija-Kruškovača) a troškove deponovonja kao i odvoza snosi korisnik usluge.

SMJERNICE ZA ODLAGANJE KRUPNOG OTPADA

 • Krupni otpad se isključivo odlaže na dan termina odvoza, do 07:00h, ispred domaćinstva.
 • Na dan odvoza krupnog otpada strogo se zabranjuje iznošenje i odlaganje klasičnog komunalnog otpada – kućno smeće (neće biti odvezeno).
 • Pri odlaganju krupnog otpada ispred svog domaćinstva, posebnu pažnju pri odlaganju krupnog otpada obratiti na bezbjednost saobraćaja, tj. da Vaš odloženi krupni otpad svojim gabaritima ne ometa normalno odvijanje saobraćaja i prohodnost pješaka.
 • Dozvoljeni krupni otpad obavezni ste odložiti po strogim uputama, i to:
 1. Krupni otpad mora biti složen,
 2. Krupni otpad mora biti rastavljen, usitnjen i ne smije biti u rasutom stanju,
 • Sitnije komade krupnog otpada obavezno odložiti u adekvatnu ambalažu (kartonske kutije ili vreće).
 • Dozvoljeni sadržaj krupnog otpada koji možete odložiti ispred svojih domaćinstava je slijedeći:
 1. Pokućstvo i kućanski aparati,
 2. Sanitarna oprema i uređaji,
 3. Kartonska i druga ambalaža u presanom stanju,
 4. Građevinska stolarija rastavljena po spojevima i složena u dijelovima,
 5. Sve vrste namještaja u dijelovima – rastavljeno,
 6. Razna ambalaža i druge posude,
 7. Auto gume u količini od 4 komada.
 • Krupni otpad koji nije u sadržaju dozvoljenog, možete zbrinuti po pozivu ovom Preduzeću o vlastitom trošku.
 • Izdatih smjernica građani – fizička lica kao korisnici usluge odvoza smeća obavezni su se strogo pridržavati, i protivnom će im biti uskraćena usluga preuzimanja i odvoza krupnog otpada.

RASPORED ZONA

Ovim Planom područje Grada Bihaća na kojem se vrši preuzimanje i transport krupnog otpada dijeli se u dvije zone, i to:

ZONA I: Gradsko područje koje obuhvata područja 5 mjesnih zajednica.
ZONA II: Područje prigradskih naselja, koje obuhvata područje 30 mjesnih zajednica.

U zonama I i II, usluga prevoza, transporta i odlaganja, odnosno daljeg zbrinjavanja krupnog otpada pružit će se za 17.681 korisnika usluge komunalnog otpada (fizička lica), na ukupan broj građana Bihaća koji je posljednjim popisom stanovništva iznosio 56.261 stanovnika.

PREGLED MJESNIH ZAJEDNICA PO ZONAMA

Zona I:

Područja mjesnih zajednica Centar, Ozimice I i Ozimice II koja su udaljena od mjesta gdje su locirani kontejneri bit će obuhvaćena odvozom krupnog otpada na način da će svoj krupni otpad moći odložiti ispred svojih domaćinstava ili stambenih jedinica, i to svakog drugog četvrtka u mjesecu.

Isto se odnosi za područja: Repušine, Mušanović mahala, ul. Dr. Irfana Ljubijankića, Ceravačka brda, ul. Bosanskih šehida sa prilazima.

Zona II:

MJESNA ZAJEDNICA: Luke

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Mujo Koričić

KONTAKT TELEFON: 064/407-2220

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Ponedjeljak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Treći

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Jezero – Privilica
PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Asim Begatović
KONTAKT TELEFON: 062/536-536

NASELJE: Dio MZ-e Jezero – Privilica ul. H.B. Bišćevića
DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Ponedjeljak
REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prvi
BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

NASELJE: Jezero-Privilica (do ulice Hasan-bega Bišćevića)
DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Ponedjeljak
REDOSLIJED DANA U MJESECU: treći
BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Gornje Prekounje

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Fadil Dizdarević

KONTAKT TELEFON: 062/566-312

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Četvrtak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Drugi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Sokolac

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Eladin Žerić

KONTAKT TELEFON: 061/062-236

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Ponedjeljak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prvi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Golubić

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Samir Dervišević

KONTAKT TELEFON: 060/300-6646

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Ponedjeljak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prvi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Ripač

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Adil Mušeta

KONTAKT TELEFON: 061/756-882

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Utorak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prvi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Vedro polje

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Mladen Šantić

KONTAKT TELEFON: 061/752-138

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Srijeda

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Druga

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Žegar

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Željko Altić

KONTAKT TELEFON: 061/166-966

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Petak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Drugi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Zavalje

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Marko Veljača

KONTAKT TELEFON: 061/464-891

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Utorak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Treći

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

KVARTALNO

MJESNA ZAJEDNICA: Skočaj

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Stipe Prša

KONTAKT TELEFON: 062/175-846

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Utorak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Treći

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

KVARTALNO

MJESNA ZAJEDNICA: Ružica

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Elvis Ajkić

KONTAKT TELEFON: 063/061-044

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Srijeda

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prva

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Ribić – Orljani

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Sakib Kurtović

KONTAKT TELEFON: 061/167-000

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Utorak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prvi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Pritoka

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Irfan Mujanović

KONTAKT TELEFON: 061/705-731

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Utorak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prvi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Čavkići

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Indira Ćehić

KONTAKT TELEFON: 061/341-242

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Srijeda

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prva

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Veliko Založje

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Amir Alibegović

KONTAKT TELEFON: 061/239-912

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Srijeda

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Druga

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Mali Lug

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Elvir Čavkić

KONTAKT TELEFON: 062/595-939

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Srijeda

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prva

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Veliki Lug

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Amir Kozlica

KONTAKT TELEFON: 061/860-246

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Četvrtak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prvi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Pokoj

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Amir Korčić

KONTAKT TELEFON: 062/791-972

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Četvrtak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prvi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Klokot – Papari

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Ramiz Kovačević

KONTAKT TELEFON: 062/403-254

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Srijeda

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Druga

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Kamenica

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Ekrem Okić

KONTAKT TELEFON: 063/282-014

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Utorak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Drugi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Hatinac

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Sulejman Alagić

KONTAKT TELEFON: 061/580-967

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Petak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Drugi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Bakšaiš

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Emir Muslić

KONTAKT TELEFON: 061/759-805

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Petak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Drugi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Izačić

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Rasim Islamović

KONTAKT TELEFON: 061/773-814

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Utorak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Drugi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Vrsta

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Ibro Rekić

KONTAKT TELEFON: 061/370-357

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Ponedjeljak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Drugi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Gata

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Denis Keškić

KONTAKT TELEFON: 060/341-7100

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Ponedjeljak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Drugi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Srbljani
PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Nijaz Malkoč
KONTAKT TELEFON: 061/849-327

NASELJE: Srbljani
DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Petak
REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prvi
BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

NASELJE: Kostela
DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Četvrtak
REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prvi
BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Brekovica

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Sead Ćehić

KONTAKT TELEFON: 061/896-930

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Petak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Prvi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Orašac

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Ramo Zulić

KONTAKT TELEFON: 061/436-914

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Četvrtak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Drugi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Kulen Vakuf

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Nermin Dedić

KONTAKT TELEFON: 061/223-377

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Četvrtak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Drugi

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

MJESNA ZAJEDNICA: Martin brod

PREDSJEDNIK SAVJETA MZ-e: Aleksandar Drobac

KONTAKT TELEFON: 066/883-178

DAN ODVOZA KRUPNOG OTPADA: Utorak

REDOSLIJED DANA U MJESECU: Treći

BROJ ODVOZA U MJESECU: 1

KVARTALNO

Napomena: Odvoz krupnog otpada neće se odvoziti državnim, vjerskim i međunarodnim praznicima ili u nepovoljnim vremenskim uslovima. Krupni otpad bit će odvežen isti dan narednog mjeseca planiranom dinamikom.

Usluge odvoza komunalnog otpada?*

Rad PJ "Raciklaža"?*

Uslugu parkirališta?*

Čišćenje i održavanje javnih prostora?*

Uslugu javne rasvjete?*

Uvjete poslovanja tržnice i pijace?*

Kvalitet pogrebnih usluga?*

Ostale - (administrativne) usluge JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać?*

Pričekajte dok se glasovi učitaju...

This will close in 0 seconds