Sindikalna organizacija je osnovni oblik organizovanja članova sindikata. Sindikalna organizacija se formira na principu jedna ustanova-jedna sindikalna organizacija .

Sindikalnu organizaciju čine članovi, odnosno zaposleni koji se učlanjuju dobrovoljno, prihvatajući Pravilnik i Statut SSRKPFBIH .

Sindikalna organizacija djeluje slobodno, samostalno i nezavisno od poslodavca, organa vlasti i političkih partija.

Sindikat JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać predstavlja i zastupa radnike u JKP “KOMRAD”d.o.o. Bihać te u skladu s tim i definiše svoje programske ciljeve te planira i implementira svoje aktivnosti.

Misija

Rad zasnovan na povjerenju članova i zajednice, transparentan i otvoren pristup.

Vizija

Jedinstven i snažan sindikat, legitiman i dostojan predstavnik u zastupanju interesa svog članstva.

Članovi sindikalnog odbora

Predsjednik: Mufid Dedić

Dopredsjednik: Sandra Mukeljić

Blagajnik: Arijana Kaliman

Zapisničar: Rusmira Memagić

Član: Asmir Behrem

Član: Amir Bunić

Član: Almin Imširović

Član: Sead Alagić

Član: Senaid Bašanović

Kontakt

Email: sindikat@komrad-bihac.ba

Usluge odvoza komunalnog otpada?*

Rad PJ "Raciklaža"?*

Uslugu parkirališta?*

Čišćenje i održavanje javnih prostora?*

Uslugu javne rasvjete?*

Uvjete poslovanja tržnice i pijace?*

Kvalitet pogrebnih usluga?*

Ostale - (administrativne) usluge JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać?*

Pričekajte dok se glasovi učitaju...

This will close in 0 seconds