JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać vrši poslove naplate i kontrole parkiranja na svim obilježenim parking mjestima u gradu Bihaću. Isto tako vrši kontrolu parkinga u stambenim zonama grada Bihaća. U sklopu poslova naplate i kontrole parkinga obavlja i poslove blokiranja i deblokiranja vozila.

Parkirališta koja su pod kontrolom JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać su podjeljena u zone zavisnosti od toga koliko je dato parkiralište udaljeno od centra grada.

Zona 0 (Cijena 2 KM po satu)
 • Trg Maršala Tita (naplatna rampa x1)
Zona 0 (Cijena 1 KM po satu)
 • Ul. Miroslava Krleže (parkomat x1)
 • Ul. HVO-a (parkomat x1)
 • Ul. Bedem (parkomata x2)
Zona 1 (Cijena 1 KM po satu)
 • Ul. Harmanska (parkomat x1)
 • Hotel “Park” (parkomat x1)
 • Hotel “Paviljon” (parkomat x1)
 • Jarak (parkomat x1)
 • Kulturni centar (parkomata x2)
 • Ul. Bosanskih banova (parkomata x2)
 • Ul. Mushina Rizvića (parkomat x1)
Zona 2 (Cijena 0,50 KM po satu)
 • Ul. Đačka (parkomata x2)
 • Ul. Vazduhoplovne grupe (parkomat x1)
 • Tržni centar Harmani (parkomat x1)
 • Ul. ZAVNOBiH-a (parkomat x1)
 • Murat – bega Ibrahimpašića (parkomat x1)
 • Ul. Husrefa Redžića (parkomat x1)
 • Ul. Hadžiabdića mahala (parkomat x1)
 • Ul. Ivana Frane Jukića (parkomat x1)
Zona 3 (Cijena 1 KM / 4 sata)
 • Prekounje (parkomat x1)

Radno vrijeme javnih parkirališta se određuje u zavisnosti od parking zone i to:

Zona 0 i 1:

 • od 07h do 22h u zimskom periodu (od 01.10. do 30.04.)
 • od 07h do 24h u ljetnom periodu (od 01.05. do 30.09.)

Zona 2 i 3:

 • od 07h do 19h

(Napomena: Vozila zatečena bez parking karte ili SMS uplate će biti blokirana. Deblokada košta 40 KM. Novčanu kaznu moguće je platiti na licu mjesta 50% od ukupnog iznosa, odnosno 20 KM).

SMS parking

Pošaljite SMS poruku sa upisanom registracijskom oznakom vozila na odgovarajući broj parking zone, koji je istaknut na parking mjestu.

Primjer:
Tekst SMS poruke: 123M456
Broja na koji šaljete: 083200X

Ako je transakcija uspješna primit ćete povratnu SMS poruku sa potvrdom o uplaćenom parkingu koju trebate sačuvati kao dokaz o uplati parkinga.

Ukoliko želite provjeriti koliko Vam je vremena ostalo do isteka, pošaljite “?” na broj parking zone. Pet minuta prije isteka plaćenog vremena parkinga primit ćete SMS poruku uz obavjest o isteku, te parking možete produžiti slanjem nove SMS poruke. Jednom SMS porukom plaćate jedan sat, a slanjem više uzastopnih poruka možete platiti veći vremenski period.

Zona 1: 083 20 05
Zona 2: 083 20 06
Zona 3: 083 20 07

Blokada / deblokada lisica
Telefon: 061/891-743

Poslovođa jedinice: Amra Hafizović
Telefon: 061/891-725