Služba teničke pripreme i razvoja

Šef službe: Muharem Veladžić

Email: muharem.veladzic@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-023

Služba za pravne i kadrovske poslove

Šef službe: Aida Zjakić

Email: aida.zjakic@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-015

Obračunsko-naplatna služba

Šef službe: Danko Jakšić

Email: danko.jaksic@komrad-bihac.ba | obracunska@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-017

Financijsko računovodstvena služba

Šef službe: Indira Hadžimulić

Email: indira.hadzimulic@komrad-bihac.ba | finansije@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-021