Služba teničke pripreme i razvoja

Šef službe: Muharem Veladžić

Email: muharem.veladzic@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-023

Služba za pravne i kadrovske poslove

Šef službe: Aida Zjakić

Email: aida.zjakic@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-015

Obračunsko-naplatna služba

Šef službe: Admir Čavkić

Email: admir.cavkic@komrad-bihac.ba | obracunska@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-017

Financijsko računovodstvena služba

Šef službe: Indira Hadžimulić

Email: indira.hadzimulic@komrad-bihac.ba | finansije@komrad-bihac.ba

Telefon: 037/318-021

Usluge odvoza komunalnog otpada?*

Rad PJ "Raciklaža"?*

Uslugu parkirališta?*

Čišćenje i održavanje javnih prostora?*

Uslugu javne rasvjete?*

Uvjete poslovanja tržnice i pijace?*

Kvalitet pogrebnih usluga?*

Ostale - (administrativne) usluge JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać?*

Pričekajte dok se glasovi učitaju...

This will close in 0 seconds