Kontorla primjene procedura

U cilju potpune implementacije i održivosti SUQ (Sistema upravljanja kvalitetom), a prema međunarodnom standardu ISO 9001:2015 održan je eksterni audit (kontorla primjene procedura) u JKP ”KOMRAD” d.o.o. Bihać . Direktor DQS-BH cert Sarajevo g-din Derviš Čengić je istako da se u JKP” KOMRAD” d.o.o. Bihać SUQ sprovodi efektivno i efikasno, a poseban akcenat je stavio na organizaciju i sprovođenje anketiranja zadovoljstva korisnika, te je istakao da je JKP”KOMRAD” d.o.o. Bihać prva organizacija u BIH koja je sprovela direktno anketiranje putem info pulta u centru Grada Bihaća što je od iznimnog značaja za organizaciju i za korisnike usluga. Upravi preduzeća i članovima tima za upravljanje kvalitetom su upućene pohvale za rezultate koje su postigli.