1. mart, Dan nezavisnosti BiH

Svim korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima, građanima Bosne i Hercegovine upućujemo najiskrenije čestitke povodom 1. marta, Dana nezavisnosti BiH.

Napomena: Ponedjeljak 01.03.2021. godine. bit će neradni dan za sve poslovne jedinice osim za PJ “Odvoz komunalnog otpada” koja će vršiti odvoz smeća po ustaljenom rasporedu.

Kolektiv JKP “KOMRAD” d.o.o. Bihać.