E-Vinjete 2024

U skladu sa Odlukom o javnim parkiralištima na području grada Bihaća („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 12/21, 12/22, 5/23, 8/23) obavještavamo Vas da će se e- vinjete za kalendarsku 2024. godinu izdavati:

od 04.12.2023. godine do 31.01.2024. godine

 u PJ „Parkirališta“ koja se nalazi u Vedrom Polju,

u ulici Ivana Frane Jukića broj 61 od:

PONEDJELJKA – ČETVRTKA od 08:00 h do 14:00 h.

PETKOM NE RADIMO SA STRANKAMA

U skladu sa članom 22. gore navedene Odluke pravo na e- vinjetu ima:

Fizička osoba- stanar ukoliko na uvid priloži slijedeću dokumentaciju:

 • ličnu kartu,
 • uvjerenje o prebivalištu- CIPS (ne starije od 6 mjeseci),
 • važeću saobraćajnu dozvolu na ime podnosioca zahtjeva,
 • dokaz da je vlasnik, odnosno korisnik stana na navedenoj adresi (ovjeren ugovor o vlasništvu, ovjeren ugovor o zakupu). 

Pravno lice i fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost ukoliko na uvid priloži slijedeću dokumentaciju:

 • rješenje o registraciji društva,
 • saobraćajnu dozvolu za službeno vozilo,
 • dokaz da je vlasnik, odnosno korisnik poslovnog objekta na navedenoj adresi (ovjeren ugovor o vlasništvu, ovjeren ugovor o zakupu).
 • Jedno fizičko lice ima pravo na jednu e- vinjetu.
 • Jedno pravno lice ili fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost ima pravo na jednu e- vinjetu za službeno vozilo.
 • Sva lica koja se obrate za izdavanje e- vinjeta za 2024. godinu, potrebno je da na uvid prilože sva gore navedena dokumenta (obavezno priložiti saobraćajnu dozvolu).
 • Lica koja posjeduju e- vinjetu za 2023. godinu nisu obavezni dostavljati dokaz da je vlasnik, odnosno korisnik stana na navedenoj adresi (ovjeren ugovor o vlasništvu, ovjeren ugovor o zakupu).                                                                                                                 

Sva lica koja posjeduju e- vinjetu za 2023. godinu, a kod kojih nije došlo do promjena u gore navedenim dokumentima, potrebno je da na uvid prilože uvjerenje o prebivalištu- CIPS (ne stariji od 6 mjeseci) i važeću saobraćajnu dozvolu na ime podnosioca zahtjeva.

Za sve dodatne informacije obratite se na broj telefona 037/318-022.

Ukoliko se u navedenom roku ne javite da preuzmete novu e- vinjetu primjenit će se član 28. i 31. Odluke o javnim parkiralištima na području grada Bihaća- prečišćeni tekst („Službeni glasnik Grada Bihaća“ broj 12/21, 12/22, 5/23, 8/23).                                                               

Usluge odvoza komunalnog otpada?*

Rad PJ "Raciklaža"?*

Uslugu parkirališta?*

Čišćenje i održavanje javnih prostora?*

Uslugu javne rasvjete?*

Uvjete poslovanja tržnice i pijace?*

Kvalitet pogrebnih usluga?*

Ostale - (administrativne) usluge JKP "KOMRAD" d.o.o. Bihać?*

Pričekajte dok se glasovi učitaju...

This will close in 0 seconds