Srijeda, 24 Oktobar 2018 11:15

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ''KOMRAD'' D.O.O. BIHAĆ

Na osnovu Odluke Uprave JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać broj 2663/18 od 03.10.2018. godine, Uprava JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać raspisuje

 

JAVNI KONKURS ZA

PRIJEM U RADNI ODNOS RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME

 

 

Građevinski inžinjer (1 izvršilac)

 

a) Opis radnog mjesta

Kao stručno i odgovorno lice, prati i koordinira izvođenje građevinskih radova, prati i koordinira rušenje građevinskih objekata u skladu sa odlukama gradskog vijeća i nadležnih službi, organizira rad na tim poslovima poštivajući pravila struke i ostale zakonske propise, vodi građevinski dnevnik, prati i obezbjeđuje projektnu dokumentaciju rušenja i izgradnje građevinskih objekata,sprovodi mjere korištenja opreme za zaštitu radnika na radu i zaštitu štetnih djelovanja za sve osobe koje se stalno ili privremeno nalaze na radilištu, kao član voda Civilne zaštite formiranog pri štabu Civilne zaštite grada Bihaća,obavlja poslove po nalogu štaba u slučaju elementarnih nepogoda, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, izvršnog direkotra i direktora preduzeća. Za svoj rad odgovara šefu Službe, Izvršnom direktoru sektora i Direktoru Preduzeća.

 

b) Opći uslovi

- da je državljanin BiH,

- da je stariji od 18, a mlađi od 65 godina na dan zaključenja konkursa

 

c) Posebni uslovi

- VŠS- VI stepen složenosti zanimanja, građevinski fakultet i najmanje 6 godine radnog iskustva u struci ili VSS- VII stepen složenosti zanimanja, građevinski fakultet i najmanje 3 godine radnog iskustva u struci

- položen stručni ispit

- organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu,

- sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova,

- rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca.

 

Radnik se prima u radni odnos na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, na pola radnog vremena.

 

Prijava kandidata treba da sadrži:

-       kraću biografiju,

-       adresu i kontakt telefon

-       uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci

-       izvod iz matične knjige rođenih

-       diploma o stečenoj stručnoj spremi koja se traži,

-       potvrda o položenom stručnom ispitu

-       potvrda o radnom iskustvu.

 

Sva tražena dokumentacija prilaže se u originalu ili ovjerenoj kopiji, u suprotnom će se smatrati da je ista nepotpuna.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave konkursa.

 

Javni konkurs se objavljuje u dnevnom listu i na web stranici JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom treba dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

 

JKP ''Komrad'' d.o.o. Bihać

Ivana Frane Jukića 61

77 000 Bihać

 

sa naznakom: ''PRIJAVA ZA JAVNI KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS RADNIKA NA NEODREĐENO VRIJEME- NE OTVARATI''.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

 

Broj: 2789/18                                                                                                                                                                                 Predsjednik Uprave

Datum: 19.10.2018. godine                                                                                                                                                           Vid Šantić, dipl. oec

Više iz aktuelnosti: « OBAVIJEST ZA IZDAVANJE VINJETA

Pretraga

Kalendar

« Novembar 2018 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Arrow
Arrow
Slider