Print this page
Srijeda, 06 Mart 2019 12:51

Poštovani sugrađani,

U cilju unapređivanja naših usluga i pored lokacija koje smo obezbjedili “Planom preuzimanja, transporta i odlaganja krupnog/kabastog otpada”  želimo Vas obavijestiti da smo instalirali velike kontejnere za prijem kabastog otpada na lokaciji reciklažno dvorište u ulici Ivana Frane Jukića br. 60 Vedro Polje (u blizini JP “Vodovod” Bihać)

Na navedenoj lokaciji možete odložiti svoj kabasti otpad bez obzira na radno vrijeme , dane u sedmici i to: NAMJEŠTAJ, AMBALAŽNI OTPAD, KUĆANSKI APARATI i AUTODIJELOVI.

Lokaciju smo obezbjedili iz razloga da građanima ponudimo više izbora za pravilno i ekološki prihvatljivo odlaganje otpada.