Finansijsko računovodstvena služba izrađuje završne račune i periodične obračune u skladu sa zakonskim regulativama i normativima, vrši prijem i sastavlja knjigovodstvene isprave koje mogu biti eksterne i interne a vezane za poslovanje preduzeća, sastavlja godišnje, mjesečne i dnevne izvještaje, izrađuje kompletne analize i druge stručno-analitičke materijale, vodi porezne i ostale evidencije za preduzeće i zaposlenike. U ovoj službi vodi se finansijsko i materijalno knjigovodstvo, vrši likvidatura, vode sve evidencije oko obaveza i materijalnih prava zaposlenika, kao i blagajnički poslovi i platni promet.

Tel: 037 318 013
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Usluge

Arrow
Arrow
Slider

Anketa

U kojoj ste mjeri zadovoljni sa ljubaznošću osoblja JKP „KOMRAD“ d.o.o. Bihać?
Da li ste zadovoljni sa brojem lokacija za odlaganje krupnog otpada i dinamikom odvoza istog?