JKP “Komrad” d.o.o djeluje kroz službe:

  1. Služba za pravne i kadrovske poslove
  2. Financijsko računovodstvena služba
  3. Obračunsko naplatna služba
  4. Služba tehničke pripreme i razvoja

Usluge

Arrow
Arrow
Slider

Anketa

U kojoj ste mjeri zadovoljni sa ljubaznošću osoblja JKP „KOMRAD“ d.o.o. Bihać?
Da li ste zadovoljni sa brojem lokacija za odlaganje krupnog otpada i dinamikom odvoza istog?