JKP Komrad d.o.o. Bihać

Organizovanje u Javno komunalno preuzeće ”Komrad” d.o.o. Bihać, nastalo je od Radne organizacije ”Komunalno” Bihać sa OOUR-a, ”Vodovod i kanalizacija” i OOUR-a ”Čistoća” Bihać, a na osnovu Odluke o osnivanju SO-e Bihać od 31.10.1989.godine. Odlukom o statusnoj promjeni JKP ”Komrad” Bihać Općinskog vijeća općine Bihać od 10.07.2003.godine u JKP ”Komrad” Bihać izvršena je statusna promjena podjelom na dva zasebna preduzeća, i to: – Javno komunalno preduzeće ”Komrad” i – Javno preduzeće ”Vodovod i kanalizacija”, te je izvršeno brisanje iz sudskog registra JKP ”Komrad” Bihać.

Rješenjem Općinskog suda u Bihaću od 06.12.2005.godine u sudski registar je upisana promjena oblika, naziva i dopuna djelatnosti, te Preduzeće nastavlja poslovanje pod nazivom Javno komunalno preduzeće ”Komrad” d.o.o. Bihać.Osnivač JKP “Komrad” d.o.o Bihać je Gradsko vijeće grada Bihaća. JKP “Komrad” d..o.o Bihać je registrovano u skladu sa propisima kod Kantonalnog suda u Bihaću sa izmjenama upisa kod Općinskog suda u Bihaću.

 

 

Misija i vizija

Zadovoljstvo potrošača kroz kontinuirano pružanje komunalnih usluga visokog kvaliteta po prihvatljivim cijenama. Zadovoljstvo zaposlenika pružanjem sigurne radne sredine te mogućnošću razvoja i napredovanja. Korist za preduzeće kroz ostvarivanje dobiti u cilju reinvestiranja u rast i razvoj preduzeća. Doprinos održivom razvoju kroz savjestan i odgovoran odnos prema životnoj sredini. Korist za lokalnu zajednicu kroz poštovanje poslovne etike i društvenih vrijednosti na svim područjima poslovanja.

Pretraga

Kalendar

« August 2019 »
Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Arrow
Arrow
Slider