Adresa:Ivana Frane Jukića 61,
Bihać, 77000
Telefon: +387 (0) 37 318 018,
Fax: +387 (0) 37 318 025

Lokacija